Els DEBATS ÈTICS – Comité d’Ètica de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

El Comitè d’Ètica de l’Ajuntament impulsa aquest 2015 activitats per a la formació i difusió del Codi Ètic de la ciutat. Comencem amb els espais “Debats Ètics”. Els “Debats Ètics”, són una activitat de dinamització i reflexió en relació amb l’ètica pública alhora que difusora del Codi Ètic i del mateix Comitè d’Ètica i estan adreçats exclusivament…