D’Alexandria a Sant Boi, una història de les biblioteques – El Café dels Filòsofs- 29 de maig de 2015

 Primeres paraules: justificar tema – Primera raó per parlar des de la filosofia sobre les biblioteques: parlar de biblioteques es parlar de (democratitzar) coneixement … llocs-espais on es conserva i es fa accessible i es comparteix el coneixement… Tambés es parlar de memòria (passada), però també d’una memòria del futur… REF CONGRES – Una segona raó,…