Cine fòrum i presentació curs 2019-2020 UNED Sènior Sant Boi de Llobregat – 28 de juny 2019

IMG_20190628_174759IMG_20190628_174814IMG_20190628_174832
2019 UNED senior 2019-2020 presentacio - metropolis

Cine fòrum i presentació curs 2019-2020 UNED Sènior Sant Boi de Llobregat

 

+ info UNED Sènior Sant Boi de Llobregat

La tecnificació de les ciutats

El dilema de la smart city o ciutat del futur: ètica i/o tecnologia?

La ciutat com a fenomen

Augment població mundial – concentració en gran ciutats o àrees metropolitanes: procés de urbanització mundial. Primera vegada a la història, hi ha més gent vivint a les ciutats que al món agrícola, camp.  Sedentarisme urbà.

 • Dificultat de la definició
  • Definicions administratives
  • La definició d’Aristòtil, l’animal polític i la ciutat – Política, Lib. 1

De todo esto resulta, pues, manifiesto que la ciudad es una de las cosas naturales, y que el hombre es por naturaleza un animal social, y que el insocial por naturaleza y no por azar o es mal hombre o más que hombre, como aquel a quien Homero increpa: «sin tribu, sin ley, sin hogar», porque el que es tal por naturaleza es además amante de la guerra, como una pieza aislada en los juegos.

Es evidente, pues, que la ciudad es por naturaleza y anterior al individuo, porque si el individuo separado no se basta a sí mismo será semejante a las demás partes en relación con el todo, y el que no puede vivir en sociedad, o no necesita nada por su propia suficiencia, no es miembro de la ciudad, sino una bestia o un dios.

 • Història de les ciutats (algunes): antigues, significatives…
  • Jericó, Balj, Biblos, Alepo, Damasco, Babilonia, Luxor
  • Troia… Atenes, Esparta…
  • Roma, Alejandria, Constantinople… Jerusalem
  • Pekin
  • Les megacities actuals

 

 • Evolució població mundial

Evolució ciutats més poblades de la terra: megacieties

 

Un fet a destacar… a la història propera de les ciutats: Pearl Street (electrificació de les ciutats)

El 4 de setembre de 1882, a Pearl Street 255-257, Manhattan, entrà en funcionament la primera central termoelèctrica dels Estats Units y la primera central comercial de la historia. La central fou construida per l’Edison Illuminating Company, de Thomas Alva Edison. Inicialment tenia un generador elèctric de corrent continua i com a combustible utilitzava carbó. Generava electricitat per a cubrir una demanda de 400 lámparas, la dels seus primers 82 clients. 

New York, primera ciutat “cablejada” de la història.


Metròpolis o la ciutat del futur. El dilema de la Smart City, entre l’ètica i la tecnologia.

A treves de seqüències de la pel·lícula Metròpolis analitzarem algun del reptes que generen les ciutats i l’impacte que produeixen les solucions tecnològiques (robòtica/IA) proposades en tres grans eixos: 1) seguretat, 2) salut, gestió de residus, medi ambient i 3) mobilitat, treball, temps.

Jornada IA

https://ca.wikipedia.org/wiki/Metropolis_(pel%C2%B7l%C3%ADcula)

 

Seqüències pel·lícula

 1. Les dos ciutats de metropolis

Ciutat rics – el cap, ment – educació fills i filles

Ciutat treballadors – mà d’obre – destrucció

Transport rics ciutat

2. El temps a les fàbriques… a les ciutats… a les llars

Crucifixió del temps

3. Ciència i poder econòmic

El científic boig… dolgut

Maria com a profeta del mediador

Transformació Maria… androide-humà més proper a Terminator que a Roy Batty, nexus-5. Mitològicament… Neo-Pandora,

 

3.1 Manipulació política d’una IA humanòide?… Pandora, el bell mal.

Seducció treballadors – revolta – idees, discurs manipulat o veritats com a punys?… necessitat

Seducció poderosos – ball – sensualitat, entreteniment…

 

El visionari

The End… El mediador – el govern de les ciutats metropolitanes (o globals), xarxa de ciutats

Full movie